ลำดับที่ ตัวอย่าง ชื่อ Album วันที่  
  1 22.12.63 ให้สัมภาษณ์กับทางช่อง “Voice Online” ในประเด็นร้อนกับปัญหาแรงงานข้ามชาติและพิษโควิด-19 22/12/2020  
  2 02.12.63 รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายที่วิทยาลัยการทัพเรือ 03/12/2020  
  3 01.12.63 รับโล่เชิดชูเกียรติในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพปี 2020" กับ มสวท. 01/12/2020  
  4 25.11.63 รับเชิญสัมภาษณ์สดทาง VDO Conference ร่วมกับ 25/11/2020  
  5 13.11.63 เชิญบรรยายรถไฟจีน-ลาว-ไทย โอกาสและความท้าทายต่อไทย จัดโดย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงการต่างประเทศ 13/11/2020  
 
ทั้งหมด 24 รายการ 1 2 3 4 5

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com