ลำดับที่ ตัวอย่าง ชื่อ Album วันที่  
  31 13.05.63 ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์กับ Posttoday Exclusive 04/06/2020  
  32 13.01.63 ดร.ธนิต โสรัตน์ ในฐานะที่ปรึกษาสมาพันธ์ชาวสวนยางและอุตสาหกรรมการยางแห่งประเทศไทย 04/06/2020  
  33 17.02.63 ทางสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสถานีโทรทัศน์รัฐสภา เชิญให้สัมภาษณ์ในรายการ The key ไขการเมือง...เรื่องใกล้ตัว (SEASON 4) 04/06/2020  
  34 14.02.63 รับเชิญวิพากหลักสูตรที่ ม.สวนสุนันทาฯ กทม. 04/06/2020  
  35 24.01.63 รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายที่สาบันพระปกเกล้าฯ 04/06/2020  
 
ทั้งหมด 46 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com