ลำดับที่ ตัวอย่าง ชื่อ Album วันที่  
  36 ดร.ธนิต ให้สัมภาษณ์ TV ช่องต่างๆ 30/04/2020  
  37 19.03.63 ประชุมหารือร่วมกับ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 19/03/2020  
  38 ดูงานตลาดกลางยางพารา 22/11/2013  
  39 การสัมมนาเตรียมความพร้อม AEC ภาคเหนือ 22/11/2013  
  40 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ
ข้อเสนอภาคเอกชน (ภาคเหนือ) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมฯ
19/06/2013  
 
ทั้งหมด 46 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com