ลำดับที่ ตัวอย่าง ชื่อ Album วันที่  
  16 14.02.63 รับเชิญวิพากหลักสูตรที่ ม.สวนสุนันทาฯ กทม. 04/06/2020  
  17 24.01.63 รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายที่สาบันพระปกเกล้าฯ 04/06/2020  
  18 ดร.ธนิต ให้สัมภาษณ์ TV ช่องต่างๆ 30/04/2020  
  19 19.03.63 ประชุมหารือร่วมกับ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 19/03/2020  
  20 ดูงานตลาดกลางยางพารา 22/11/2013  
 
ทั้งหมด 28 รายการ 1 2 3 4 5 6

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com