ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 รายงานพิเศษ ตลาดแรงงานหลังคลายล็อกพ้นจุดต่ำสุดแต่ยังมีความอ่อนไหว (อีคอนไทย ก.ย. 64) 108 14/09/2021  
  2 จากนสพ.มติชน ฉบับวันที่ 8 ก.ย. 64 : วิพากษ์ปลดล็อก "พิเศษ" เลิก กม.ฉุกเฉิน-ยุบทิ้ง ศบค. 93 08/09/2021  
  3 Present รายงานทางวิชาการ-การขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด-19 150 23/07/2021  
  4 Present-รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน 148 26/06/2021  
  5 รายงานพิเศษ สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI ภูมิทัศน์วิถีใหม่ตลาดแรงงานหลังวิกฤตโควิด-19 333 18/05/2020  
  6 อนาคตค่าแรงงาน ค่าจ้างขั้นต่ำของไทย ทางออกจะไปทางไหนในยุคไทยแลนด์ 4.0 604 23/08/2018  
  7 ไทยแลนด์ 4.0 การเคลื่อนย้ายการค้า-การลงทุนประเทศ CLMV โอกาสของภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม 655 06/07/2018  
  8 การก้าวผ่านเศรษฐกิจดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 868 09/09/2017  
  9 ไทยแลนด์ 4.0......การค้า-การลงทุนประเทศเมียนมาร์ 677 08/09/2017  
  10 PPT การก้าวผ่านของธุรกิจภายใต้บริบทใหม่ทางเทคโนโลยี Transforming to Industry 4.0 1022 12/06/2017  
  11 PPT การเตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์สู่ไทยแลนด์ 4.0 1144 25/07/2017  
  12 การเตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์สู่ไทยแลนด์ 4.0 819 25/07/2017  
  13 บทสรุปผู้บริหาร พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 680 14/07/2017  
  14 การก้าวผ่านของธุรกิจภายใต้บริบทใหม่ทางเทคโนโลยี Transforming to Industry 4.0 663 12/06/2017  
  15 การก้าวผ่านแรงงาน 4.0 795 02/05/2017  
  16 แรงงานไทยกับการก้าวผ่านสู่ศตวรรษที่ 21 บทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 1.05.60 721 02/05/2017  
  17 ไทยแลนด์ 4.0…การปรับตัวก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง.Pdf 875 28/04/2017  
  18 สถานภาพแรงงานและแนวโน้มการจ้างงานภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 707 28/04/2017  
  19 สรุปย่อไทยแลนด์ 4.0…การปรับตัวก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง 825 28/04/2017  
  20 ไทยแลนด์ 4.0…การปรับตัวก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง 1246 28/04/2017  
 
ทั้งหมด 21 รายการ 1 2

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com