ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 บทความ : ศักยภาพและความท้าทาย สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย-15.12.64 79 10/12/2021  
  2 Posttoday 6.12.64 รับมือโควิดสายพันธุ์ “โอมิครอน”....หวันฉุดฟื้นเศรษฐกิจปีหน้า 93 06/12/2021  
  3 Posttoday 22.11.64 Thailand Re-Opening เปิดประเทศกู้เศรษฐกิจ...ท่ามกลางความไม่แน่นอน 77 19/11/2021  
  4 รายงานพิเศษ ตลาดแรงงานหลังคลายล็อกพ้นจุดต่ำสุดแต่ยังมีความอ่อนไหว (อีคอนไทย ก.ย. 64) 228 14/09/2021  
  5 จากนสพ.มติชน ฉบับวันที่ 8 ก.ย. 64 : วิพากษ์ปลดล็อก "พิเศษ" เลิก กม.ฉุกเฉิน-ยุบทิ้ง ศบค. 181 08/09/2021  
  6 Present รายงานทางวิชาการ-การขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด-19 239 23/07/2021  
  7 Present-รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน 265 26/06/2021  
  8 รายงานพิเศษ สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI ภูมิทัศน์วิถีใหม่ตลาดแรงงานหลังวิกฤตโควิด-19 387 18/05/2020  
  9 อนาคตค่าแรงงาน ค่าจ้างขั้นต่ำของไทย ทางออกจะไปทางไหนในยุคไทยแลนด์ 4.0 660 23/08/2018  
  10 ไทยแลนด์ 4.0 การเคลื่อนย้ายการค้า-การลงทุนประเทศ CLMV โอกาสของภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม 714 06/07/2018  
  11 การก้าวผ่านเศรษฐกิจดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 922 09/09/2017  
  12 ไทยแลนด์ 4.0......การค้า-การลงทุนประเทศเมียนมาร์ 733 08/09/2017  
  13 PPT การก้าวผ่านของธุรกิจภายใต้บริบทใหม่ทางเทคโนโลยี Transforming to Industry 4.0 1102 12/06/2017  
  14 PPT การเตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์สู่ไทยแลนด์ 4.0 1202 25/07/2017  
  15 การเตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์สู่ไทยแลนด์ 4.0 869 25/07/2017  
  16 บทสรุปผู้บริหาร พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 730 14/07/2017  
  17 การก้าวผ่านของธุรกิจภายใต้บริบทใหม่ทางเทคโนโลยี Transforming to Industry 4.0 730 12/06/2017  
  18 การก้าวผ่านแรงงาน 4.0 881 02/05/2017  
  19 แรงงานไทยกับการก้าวผ่านสู่ศตวรรษที่ 21 บทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 1.05.60 774 02/05/2017  
  20 ไทยแลนด์ 4.0…การปรับตัวก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง.Pdf 949 28/04/2017  
 
ทั้งหมด 24 รายการ 1 2

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com