ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 รายงานพิเศษ สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI ภูมิทัศน์วิถีใหม่ตลาดแรงงานหลังวิกฤตโควิด-19 245 18/05/2020  
  2 อนาคตค่าแรงงาน ค่าจ้างขั้นต่ำของไทย ทางออกจะไปทางไหนในยุคไทยแลนด์ 4.0 508 23/08/2018  
  3 ไทยแลนด์ 4.0 การเคลื่อนย้ายการค้า-การลงทุนประเทศ CLMV โอกาสของภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม 553 06/07/2018  
  4 การก้าวผ่านเศรษฐกิจดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 800 09/09/2017  
  5 ไทยแลนด์ 4.0......การค้า-การลงทุนประเทศเมียนมาร์ 593 08/09/2017  
  6 PPT การก้าวผ่านของธุรกิจภายใต้บริบทใหม่ทางเทคโนโลยี Transforming to Industry 4.0 939 12/06/2017  
  7 PPT การเตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์สู่ไทยแลนด์ 4.0 1054 25/07/2017  
  8 การเตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์สู่ไทยแลนด์ 4.0 755 25/07/2017  
  9 บทสรุปผู้บริหาร พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 602 14/07/2017  
  10 การก้าวผ่านของธุรกิจภายใต้บริบทใหม่ทางเทคโนโลยี Transforming to Industry 4.0 593 12/06/2017  
  11 การก้าวผ่านแรงงาน 4.0 712 02/05/2017  
  12 แรงงานไทยกับการก้าวผ่านสู่ศตวรรษที่ 21 บทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 1.05.60 641 02/05/2017  
  13 ไทยแลนด์ 4.0…การปรับตัวก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง.Pdf 787 28/04/2017  
  14 สถานภาพแรงงานและแนวโน้มการจ้างงานภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 639 28/04/2017  
  15 สรุปย่อไทยแลนด์ 4.0…การปรับตัวก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง 747 28/04/2017  
  16 ไทยแลนด์ 4.0…การปรับตัวก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง 1164 28/04/2017  
  17 แนวโน้มการจ้างงานภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 642 20/04/2017  
 
ทั้งหมด 17 รายการ 1

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com