ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 บทความพิเศษ : นโยบายค่าแรงขั้นต่า 450 บาท....ประเทศเสียหายใครรับผิดชอบ 13 27/05/2023  
  2 บทความพิเศษ : ลงนามสัตยาบัน MOU ความท้าทายเดินหน้ารัฐบาลผสมก้าวไกล 22 23/05/2023  
  3 ทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ในองค์กรและสาธารณะ (Knowledge & Communication Transferable Skills) 141 24/03/2023  
  4 ค่าจ้างประชานิยมต้องสมดุลกับภาวะเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 74 14/03/2023  
  5 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้การเปลี่ยนผ่าน 125 01/03/2023  
  6 เศรษฐศาสตร์การเมืองภายใต้บริบทโลก 90 22/02/2023  
  7 รายงานพิเศษ การปรับเพดานรายได้เงินสมทบประกันสังคม 110 17/02/2023  
  8 สภาวะเศรษฐกิจและอุปสงค์ตลาดแรงงานปี พ.ศ. 2566 149 09/01/2023  
  9 สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย....ศักยภาพและความท้าทาย 223 14/12/2022  
  10 นโยบายหาเสียงเลือกตั้ง...ประชานิยมค่าจ้าง 600 บาท/วัน 153 07/12/2022  
  11 ทิศทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ปี 2566 170 21/11/2022  
  12 APEC Thailand 2022….คนไทยและธุรกิจ SME ได้ประโยชน์อะไร 152 17/11/2022  
  13 จิตสำนึกทางบวกเพื่อการบริหารธุรกิจ 180 08/11/2022  
  14 กระตุ้นเศรษฐกิจให้ต่างชาติซื้อที่ดิน....ได้กับเสียคุ้มกันไหม 195 02/11/2022  
  15 เศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายอ่อนแรง....รอรัฐบาลหน้าแก้คงไม่ทัน 206 18/10/2022  
  16 การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 8 (ก.พ.ร.) 232 03/10/2022  
  17 บาททรุด-เงินเฟ้อสูง.......หนุนดันดอกเบี้ยสู้จะแก้ปัญหาได้ไหม 212 29/09/2022  
  18 ปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี พ.ศ.2565…ภายใต้สภาวะลูกจ้างไม่พอกินและนายจ้างกำลังร่อแร่ 218 27/09/2022  
  19 ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการและแรงงานในฐานะพลเมืองโลกทางเศรษฐกิจ 210 16/09/2022  
  20 การบริหารค่าจ้างและผลิตภาพแรงงาน : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืน… 208 13/09/2022  
 
ทั้งหมด 456 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 23 Next »

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com