ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 Posttoday-01.02.64 แรงงานมาตรา 33...เยียวยาต้องไม่ตกหล่นและอย่ามีเงื่อนไขมาก 86 30/01/2021  
  2 Posttoday 25.01.64-โควิดรอบใหม่...ความหวังอยู่ที่การเข้าถึงวัคซีน 88 24/01/2021  
  3 รายงานพิเศษ-วิถีใหม่ของตลาดแรงงานหลังวิกฤตโควิด-19 39 21/01/2021  
  4 รายงานเชิงวิเคราะห์-ภูมิทัศน์ตลาดแรงงานหลังวิกฤตโควิด ปี 2564 38 21/01/2021  
  5 องค์ประกอบของการเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจ 89 12/01/2021  
  6 ชี้ปัจจัยลบเพียบทำเหนื่อยต่อ จากนสพ.มติชน-21.12.63 69 23/12/2020  
  7 การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12.63 90 17/12/2020  
  8 Presentation-การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12.63 111 17/12/2020  
  9 ความท้าทายแรงงานจบใหม่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤตโควิด-19 และเทคนิคการสตาร์ทอัพธุรกิจของคนรุ่นใหม่ 76 15/12/2020  
  10 รายงานพิเศษ ECON-New Normal…แนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดแรงงานภายใต้การเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล-25.11.63 101 24/11/2020  
  11 Posttoday-โจ ไบเดน...ความหวังผ่อนคลายการค้าโลก 119 10/11/2020  
  12 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI-ปรากฏการณ์ตลาดแรงงานจากภาวะเศรษฐกิจทรุดตัวยาว 170 26/10/2020  
  13 ม็อบเด็ก-เยาวชน...กระทบเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด 182 26/10/2020  
  14 Presentation : รายงานพิเศษ-ผลกระทบภาคเอกชนและตลาดแรงงาน....ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด 99 20/10/2020  
  15 รายงานพิเศษ : ผลกระทบภาคเอกชนและตลาดแรงงาน....ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด 89 20/10/2020  
  16 Presentation : การพัฒนาทุนมนุษย์และทักษะแรงงานหลังยุคโควิด-19-14.10.63 144 15/10/2020  
  17 การพัฒนาทุนมนุษย์และทักษะแรงงานหลังยุคโควิด-19-14.10.63 159 15/10/2020  
  18 รายงานพิเศษ : โครงการสะพานไทย 9.9 แสนล้านบาท....โจทย์คืออะไร 235 09/10/2020  
  19 การจ้างงานและคุ้มครองแรงงานหลังโควิด กรณีศึกษา : ตัวอย่างที่ดีของการรักษาการจ้างงาน 162 17/09/2020  
  20 Posttoday : ทีมเศรษฐกิจต้องมีเอกภาพ...การเมืองต้องไม่เข้ามาป่วน 209 03/09/2020  
 
ทั้งหมด 87 รายการ 1 2 3 4 5

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com