ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 รายงานพิเศษ ความท้าทายของผู้ใช้แรงงานจากวิกฤตโควิดระลอกที่ 3 70 29/04/2021  
  2 Posttoday 19.03.64 สงครามกลางเมืองเมียนมาร์เกิดจากมัวเมาหลงอำนาจ...ดูเขาไว้อย่าให้เกิดในไทย 165 19/03/2021  
  3 Posttoday 15.03.63 การเยียวยาเศรษฐกิจต้องควบคู่ให้กับนายจ้างและผู้บริโภค 150 15/03/2021  
  4 Posttoday 01.02.64 แรงงานมาตรา 33...เยียวยาต้องไม่ตกหล่นและอย่ามีเงื่อนไขมาก 162 30/01/2021  
  5 Posttoday 25.01.64 โควิดรอบใหม่...ความหวังอยู่ที่การเข้าถึงวัคซีน 196 24/01/2021  
  6 รายงานพิเศษ-วิถีใหม่ของตลาดแรงงานหลังวิกฤตโควิด-19 88 21/01/2021  
  7 รายงานเชิงวิเคราะห์-ภูมิทัศน์ตลาดแรงงานหลังวิกฤตโควิด ปี 2564 93 21/01/2021  
  8 องค์ประกอบของการเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจ 146 12/01/2021  
  9 ชี้ปัจจัยลบเพียบทำเหนื่อยต่อ จากนสพ.มติชน-21.12.63 113 23/12/2020  
  10 การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12.63 147 17/12/2020  
  11 Presentation-การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12.63 174 17/12/2020  
  12 ความท้าทายแรงงานจบใหม่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤตโควิด-19 และเทคนิคการสตาร์ทอัพธุรกิจของคนรุ่นใหม่ 119 15/12/2020  
  13 รายงานพิเศษ ECON-New Normal…แนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดแรงงานภายใต้การเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล-25.11.63 148 24/11/2020  
  14 Posttoday-โจ ไบเดน...ความหวังผ่อนคลายการค้าโลก 187 10/11/2020  
  15 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI-ปรากฏการณ์ตลาดแรงงานจากภาวะเศรษฐกิจทรุดตัวยาว 227 26/10/2020  
  16 ม็อบเด็ก-เยาวชน...กระทบเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด 244 26/10/2020  
  17 Presentation : รายงานพิเศษ-ผลกระทบภาคเอกชนและตลาดแรงงาน....ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด 145 20/10/2020  
  18 รายงานพิเศษ : ผลกระทบภาคเอกชนและตลาดแรงงาน....ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด 128 20/10/2020  
  19 Presentation : การพัฒนาทุนมนุษย์และทักษะแรงงานหลังยุคโควิด-19-14.10.63 192 15/10/2020  
  20 การพัฒนาทุนมนุษย์และทักษะแรงงานหลังยุคโควิด-19-14.10.63 205 15/10/2020  
 
ทั้งหมด 90 รายการ 1 2 3 4 5

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com