ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 การพัฒนาแรงงานของชาติเพื่อความยั่งยืน_powerpoint 38 01/11/2023  
  2 บทความวิชาการ : การพัฒนาแรงงานของชาติเพื่อความยั่งยืน 34 01/11/2023  
  3 บทความพิเศษ นโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทฯ 104 15/09/2023  
  4 ค่าจ้างประชานิยมต้องสมดุลกับภาวะเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 173 14/03/2023  
  5 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้การเปลี่ยนผ่าน 229 01/03/2023  
  6 รายงานพิเศษ การปรับเพดานรายได้เงินสมทบประกันสังคม 203 17/02/2023  
  7 อัตราว่างงานไทยลดต่ำสุด....สวนทางเศรษฐกิจโลกชะลอตัวต่ำสุดในรอบทศวรรษ 218 23/01/2023  
  8 นโยบายหาเสียงเลือกตั้ง...ประชานิยมค่าจ้าง 600 บาท/วัน 243 07/12/2022  
  9 ทิศทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ปี 2566 274 21/11/2022  
  10 ปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี พ.ศ.2565…ภายใต้สภาวะลูกจ้างไม่พอกินและนายจ้างกำลังร่อแร่ 310 27/09/2022  
  11 การบริหารค่าจ้างและผลิตภาพแรงงาน : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืน… 302 13/09/2022  
  12 บทความวิเคราะห์ ทิศทางตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก 318 07/09/2022  
  13 ทิศทางการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ภายใต้ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง 329 07/09/2022  
  14 1 ตุลาคม...ดีเดย์ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ ลูกจ้าง-นายจ้างต้องฝ่ามรสุมเศรษฐกิจไปด้วยกัน... 355 30/08/2022  
  15 27.07.65 รายงานวิเคราะห์-ตลาดแรงงานและแนวทางการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ...ภายใต้ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง 455 27/07/2022  
  16 Posttoday 20.06.65 ค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานฝีมือ.....ทางออกยกระดับรายได้และทักษะแรงงานไทย 515 21/06/2022  
  17 16.06.65 รายงานวิเคราะห์-เส้นทางโลจิสติกส์ทางบกไทย-จีน กรณีศึกษาการส่งออกผลไม้ 432 17/06/2022  
  18 14.06.65 รายงานวิเคราะห์ ค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานฝีมือ.....ทางออกยกระดับรายได้และทักษะแรงงานไทย 438 14/06/2022  
  19 Posttoday 13.06.65 Perfect Storm Economic....มรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่สุดกำลังตั้งเค้า 554 13/06/2022  
  20 Posttoday 06.06.65 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA .....พร้อมหรือไม่พร้อมมีผลบังคับใช้แล้ว 573 03/06/2022  
 
ทั้งหมด 164 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com