ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 ไทม์ไลน์ปรับค่าจ้างใหม่แบบลอยตัว 55 18/05/2024  
  2 บริบทแรงงานไทยแห่งศตวรรษที่ 21 ....ต้องหลุดจากวังวนค่าจ้างขั้นต่่ำ 50 29/04/2024  
  3 การพัฒนาแรงงานของชาติเพื่อความยั่งยืน_powerpoint 171 01/11/2023  
  4 บทความวิชาการ : การพัฒนาแรงงานของชาติเพื่อความยั่งยืน 160 01/11/2023  
  5 บทความพิเศษ นโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทฯ 346 15/09/2023  
  6 ค่าจ้างประชานิยมต้องสมดุลกับภาวะเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 278 14/03/2023  
  7 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้การเปลี่ยนผ่าน 338 01/03/2023  
  8 รายงานพิเศษ การปรับเพดานรายได้เงินสมทบประกันสังคม 310 17/02/2023  
  9 อัตราว่างงานไทยลดต่ำสุด....สวนทางเศรษฐกิจโลกชะลอตัวต่ำสุดในรอบทศวรรษ 332 23/01/2023  
  10 นโยบายหาเสียงเลือกตั้ง...ประชานิยมค่าจ้าง 600 บาท/วัน 345 07/12/2022  
  11 ทิศทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ปี 2566 380 21/11/2022  
  12 ปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี พ.ศ.2565…ภายใต้สภาวะลูกจ้างไม่พอกินและนายจ้างกำลังร่อแร่ 422 27/09/2022  
  13 การบริหารค่าจ้างและผลิตภาพแรงงาน : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืน… 426 13/09/2022  
  14 บทความวิเคราะห์ ทิศทางตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก 428 07/09/2022  
  15 ทิศทางการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ภายใต้ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง 436 07/09/2022  
  16 1 ตุลาคม...ดีเดย์ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ ลูกจ้าง-นายจ้างต้องฝ่ามรสุมเศรษฐกิจไปด้วยกัน... 470 30/08/2022  
  17 27.07.65 รายงานวิเคราะห์-ตลาดแรงงานและแนวทางการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ...ภายใต้ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง 586 27/07/2022  
  18 Posttoday 20.06.65 ค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานฝีมือ.....ทางออกยกระดับรายได้และทักษะแรงงานไทย 644 21/06/2022  
  19 16.06.65 รายงานวิเคราะห์-เส้นทางโลจิสติกส์ทางบกไทย-จีน กรณีศึกษาการส่งออกผลไม้ 550 17/06/2022  
  20 14.06.65 รายงานวิเคราะห์ ค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานฝีมือ.....ทางออกยกระดับรายได้และทักษะแรงงานไทย 553 14/06/2022  
 
ทั้งหมด 166 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com