.::: 12.04.65 รายการทันโลกเศรษฐกิจ ช่อง 5 ในประเด็นโลจิสติกส์ :::.
     
      

⚠โปรดติดตามรับชม📺 รายการทันโลกเศรษฐกิจ ช่อง 5 🕙เวลา22.30น.

👨‍💻ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานอีคอนไทย ให้สัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM

❗ในประเด็นโลจิสติกส์.......

▶ ปัจจัยเงินเฟัอ, ค่าครองชีพที่สูงขึ้น, คนใช้จ่ายลดลง จะสะท้อนอะไรให้คนโลจิสติกส์เห็นบ้าง เช่น ผลกระทบจำนวนเที่ยวขนส่งลดลงไปด้วยหรือไม่, การแข่งขันทางการค้าเป็นอย่างไร

▶ ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ช่วยอะไรเศรษฐกิจไทยหรือไม่ และอาจมีการเข้ามาลงทุนของต่างชาติเพื่อสร้างงานอุตสาหกรรมขนส่งมากขึ้นจริงหรือไม่

▶ มุมมองต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไร

ดำเนินรายการโดย คุณรัฐรุจน์ สกุลวัชรอนันต์

‼ โปรดติดตามรับชมในรายการทันโลกเศรษฐกิจ ช่อง 5

▶️ได้ที่นี้ : http://www.tanitsorat.com/v2/viewcontent.php?id=461

  

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com