ลำดับที่ ตัวอย่าง ชื่อ Album วันที่  
  41 ดร.ธนิต ร่วมแห่เทียนพรรษาในโอกาส
เข้าพรรษา 2555
27/07/2012  
  42 Welcome Reception President of Myanmar 27/07/2012  
  43 ดร.ธนิต เดินทางไป สปป. ลาว พร้อมคณะนักธุรกิจไทย 10-14 กรกฎาคม 2555 18/07/2012  
  44 4th GMS SUMMIT 06/07/2012  
  45 ดร.ธนิต ไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 54 04/07/2012  
 
ทั้งหมด 46 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com