9 มิ.ย. 65 | วันเกิดครบรอบ 72 ปี ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธาน V-SE..

18.04.65 สนับสนุนความสามารถทางดนตรี..

หยุดสงกรานต์ปี 2565 หนีโควิดไปพักบ้านริมแม่น้ำ "นครชัยศรี"..

ดูทั้งหมด
 
   

 

 

ดร.ธนิต โสรัตน์ไปร่วมรายการตอบโจทย์ ทางช่อง Thai PBS..
ประเด็น ส่องขุนพล ครม.เศรษฐา 1/1 ขยับปรับเปลี่ยน เพื่อใคร??

 เมื่อวันที่ : 30-04-2024   อ่าน 31
   

 

 

ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ Spotlight ทาง Facebook Live Spotlight..
ประเด็นขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทในบางพื้นที่

 เมื่อวันที่ : 28-03-2024   อ่าน 62
   

 

 

ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทย..
ประเด็นนายกเศรษฐา เดินสาย ต่างประเทศ ...ได้อะไร

 เมื่อวันที่ : 12-03-2024   อ่าน 91
อ่านทั้งหมด...   
 
  ไทม์ไลน์ปรับค่าจ้างใหม่แบบลอยตัว..  อ่าน: 19/18-05-2024
ขับเคลื่อนนโยบายเรือธงส่งผลกระเพื่อมพรรคร่วมรัฐบาล..  อ่าน:
19/19-05-2024
บริบทแรงงานไทยแห่งศตวรรษที่ 21 ....ต้องหลุดจากวังวนค่าจ้างขั้นต่่ำ..  อ่าน:
32/29-04-2024
ไทยกับบริบทปฏิสัมพันธ์เชิงอํานาจของรัฐบาล มิน อ่อง หล่าย ที่เปลี่ยนไป...  อ่าน:
82/11-04-2024
ภูมิทัศน์เศรษฐกิจและดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจไตรมาส 2 ปี 2567..  อ่าน:
65/18-03-2024
การสังเคราะห์หลักการคิดด้วยการใช้แนวทางแบบโยนิโสมนสิการฯ..  อ่าน:
91/26-02-2024
โอกาสหรือความเสื่ยงเมียรมาบังคับเกณฑ์ทหารคนหนีตายเป็นแรงงานไทย..  อ่าน:
83/16-02-2024
ปัจจัยลบซอฟต์พาวเวอร์ ด้านคุณธรรม-จริยธรรมกับดักเศรษกิจไทย..  อ่าน:
126/17-01-2024
กระบวนการคิดและการตัด สินใจ...กุญแจแห่งความสำเร็จของนักบริหาร..  อ่าน:
135/15-01-2024
กระบวนการคิดและการตัด สินใจ...กุญแจแห่งความสำเร็จของนักบริหาร..  อ่าน:
176/15-01-2024
อ่านทั้งหมด...   
 
  การสังเคราะห์หลักการคิดด้วยการใช้แนวทางแบบโยนิโสมนสิการฯ..  loaded : 91 ครั้ง     26-02-2024
กระบวนการคิดและการตัด สินใจ...กุญแจแห่งความสำเร็จของนักบริหาร..  loaded : 135 ครั้ง     15-01-2024
สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย..  loaded : 173 ครั้ง     29-11-2023
การพัฒนาแรงงานของชาติเพื่อความยั่งยืน_powerpoint..  loaded : 142 ครั้ง     01-11-2023
ความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมและความจำเป็นในการใช้พลังงานที่ยั่งยืน..  loaded : 208 ครั้ง     20-07-2023
การบริหารธุรกิจและคนในองค์กร ภายใต้การเปลี่ยนแปลง..  loaded : 219 ครั้ง     26-04-2023
ทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ในองค์กรและสาธารณะ..  loaded : 407 ครั้ง     27-03-2023
กุญแจแห่งความสาเร็จของการบริหารองค์กร ภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ปีพ.ศ...  loaded : 301 ครั้ง     27-01-2023
สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย....ศักยภาพและความท้าทาย..  loaded : 487 ครั้ง     14-12-2022
ทิศทางเศรษฐกิจ-ตลาดแรงงาน ปี 2566 และการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฯ (หลักสูตรก..  loaded : 385 ครั้ง     23-11-2022
ทิศทางเศรษฐกิจ-ตลาดแรงงาน ปี 2566 และการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฯ (หลักสูตร ..  loaded : 360 ครั้ง     23-11-2022
จิตสำนึกทางบวกเพื่อการบริหารธุรกิจ..  loaded : 393 ครั้ง     08-11-2022
เพิ่มเติม...   
 
 

          ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์ในรายการบันทีกสถานการณ์ ทาง Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทษไทย...

          ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์ในรายการกรุงเทพธุรกิจ BIZ Insight ทางช่อง Nation ประเด็นการเมืองแทรกแซงค่...

          ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์รายการบันทึกสถานการณ์ กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย...
เพิ่มเติม...   
 
   
 
รายงานการศึกษา อนาคตตลาดแรงงานภายใต้การเปลี่ยนผ่าน
 
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล วิเคราะห์คลองไทย : ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของชาติ กรณีศึกษาบริบทการลงทุนของประเทศจีน
 
รายงานการศึกษา การทบทวนที่มาของฮัตราการว่างงานของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com