9 มิ.ย. 65 | วันเกิดครบรอบ 72 ปี ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธาน V-SE..

18.04.65 สนับสนุนความสามารถทางดนตรี..

หยุดสงกรานต์ปี 2565 หนีโควิดไปพักบ้านริมแม่น้ำ "นครชัยศรี"..

ดูทั้งหมด
 
   

 

 

ดร. ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ News Room Daily ทางช่อง Thai PBS..
ประเด็น : ส่องเศรษฐกิจไทย ในวิกฤตเงินเฟ้อพุ่ง

 เมื่อวันที่ : 16-06-2022   อ่าน 22
   

 

 

ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ กรณีบังคับใช้กฎหมาย PDPA ..
ผลกระทบที่จะเกิดกับภาคธุรกิจ

 เมื่อวันที่ : 08-06-2022   อ่าน 25
   

 

 

ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์รายการทันโลกเศรษฐกิจกฎหมาย PDPA..
ออกอากาศทางช่อง 5HD

 เมื่อวันที่ : 06-06-2022   อ่าน 31
อ่านทั้งหมด...   
 
  บทความ 29.06.65 สมช.-สมุททานุภาพเศรษฐกิจไทยภายใต้โจทย์บริบทการเปลี่ยนแ..  อ่าน: 51/01-07-2022
Presentation 29.06.65 สมช.-ความท้าทายด้านเศรษฐกิจภาคทะเลในอนาคต กรณีศึ..  อ่าน:
50/01-07-2022
Posttoday 27.06.65_2 ทศวรรษPost Today….ผ่าคลื่นดิสรัปไม่ไหวปิดตำนานสื่..  อ่าน:
73/22-06-2022
Posttoday 20.06.65 ค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานฝีมือ.....ทางออกยกระดับรายไ..  อ่าน:
62/21-06-2022
16.06.65 รายงานวิเคราะห์-เส้นทางโลจิสติกส์ทางบกไทย-จีน กรณีศึกษาการส่ง..  อ่าน:
43/17-06-2022
14.06.65 รายงานวิเคราะห์ ค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานฝีมือ.....ทางออกยกระด..  อ่าน:
48/14-06-2022
Posttoday 13.06.65 Perfect Storm Economic....มรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้..  อ่าน:
85/13-06-2022
Posttoday 06.06.65 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA .....พร้อมหรือไม..  อ่าน:
135/03-06-2022
บทวิเคราะห์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA....พร้อมหรือไม่พร้อมมีผ..  อ่าน:
146/01-06-2022
Posttoday 31.05.65-8 ปี คสช. และรัฐบาลที่มาจากรัฐประหาร....ประเทศไทยได..  อ่าน:
90/30-05-2022
อ่านทั้งหมด...   
 
  Presentation 29.06.65 สมช.-ความท้าทายด้านเศรษฐกิจภาคทะเลในอนาคต กรณีศึกษา: ..  loaded : 50 ครั้ง     01-07-2022
Present 23.03.65 รายงานวิเคราะห์ High-Speed Train Dynamic: China South Regi..  loaded : 118 ครั้ง     21-03-2022
presentation ศักยภาพและความท้าทาย สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย-15.12.64..  loaded : 203 ครั้ง     13-12-2021
Present-รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุท..  loaded : 414 ครั้ง     26-06-2021
รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจ..  loaded : 544 ครั้ง     25-06-2021
Present 18.03.64 สัมมนาโอกาสอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ไทย..  loaded : 398 ครั้ง     18-03-2021
Presentation-การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12...  loaded : 530 ครั้ง     17-12-2020
Presentation-องค์ประกอบทฤษฎีสมุททานุภาพของไทย..  loaded : 675 ครั้ง     01-12-2020
Presentation- รายงานโลจิสติกส์ : เส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน...ความท้าทายของโอกา..  loaded : 515 ครั้ง     13-11-2020
รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI-วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน....ภายใต..  loaded : 692 ครั้ง     23-07-2020
Presentation-รายงานพิเศษ : ภาวะตลาดแรงงานภายใต้ภูมิทัศน์วิถีใหม่หลังวิกฤตโค..  loaded : 918 ครั้ง     02-07-2020
Presentation : ผลกระทบการปรับตัวตลาดแรงงานหลังโควิด-19 กรณีศึกษาแรงงานตอนต้..  loaded : 664 ครั้ง     29-05-2020
เพิ่มเติม...   
 
 

          ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ Newsroom ทางช่อง Thai PBS Online ประเด็นส่องเศรษฐกิจไทย ในวิกฤ...

          ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์รายการทันโลกเศรษฐกิจกฎหมาย PDPA...

          ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์ ประเด็นของแพงค่าแรงถูก ค่าแรง 492 บาทต่อวัน เป็นไปได้หรือไม่?...
เพิ่มเติม...   
 
   
 
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล วิเคราะห์คลองไทย : ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของชาติ กรณีศึกษาบริบทการลงทุนของประเทศจีน
 
รายงานการศึกษา การทบทวนที่มาของฮัตราการว่างงานของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
 
เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยีการเตรียมพร้อมเพื่อการก้าวผ่าน กรณีศึกษา แรงงานในภาคการผลิตและบริการ

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com