ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทยภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง 20-11-66 149 29/11/2023  
  2 Landbridge แลนด์บริดจ์อันดามัน-อ่าวไทย.....กับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 144 29/11/2023  
  3 Landbridge แลนด์บริดจ์อันดามัน-อ่าวไทย.....ได้เสียคุ้มค่าไหม 193 06/11/2023  
  4 บทความ สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทยฯ ฉบับปรับปรุง 176 17/07/2023  
  5 บทความ สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทยฯ ฉบับย่อ 210 17/07/2023  
  6 บทความ 29.06.65 สมช.-สมุททานุภาพเศรษฐกิจไทยภายใต้โจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลง 668 01/07/2022  
  7 Presentation 29.06.65 สมช.-ความท้าทายด้านเศรษฐกิจภาคทะเลในอนาคต กรณีศึกษา: โอกาสและความท้าทายการเชื่อมโยงทะเลกับเศรษฐกิจของประเทศ...ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง 651 01/07/2022  
  8 Present 03.03.65 พลวัตรความมั่นคงชายแดนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) กรณีศึกษา : ความท้าทายเศรษฐกิจกับความมั่นคง 591 03/03/2022  
  9 Posttoday 14.02.65 ผลศึกษาคลองไทยมติสภาฯ โหวตไม่ผ่าน....ดีหรือไม่ดีต่อประเทศไทย 692 11/02/2022  
  10 presentation ศักยภาพและความท้าทาย สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย-15.12.64 708 13/12/2021  
  11 บทความ : ศักยภาพและความท้าทาย สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย-15.12.64 644 10/12/2021  
  12 บทความ องค์ประกอบสมุททานุภาพของไทย-30.06.64 706 01/07/2021  
 
ทั้งหมด 12 รายการ 1

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com