.::: 07.04.65 ออกรายการทันโลกเศรษฐกิจ ช่อง 5 ประเด็นสถานการณ์แรงงาน :::.
     
      

📌 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 เม.ย. 65  📺 รายการทันโลกเศรษฐกิจ ช่อง 5 

ให้เกียรติรับเชิญ ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานอีคอนไทย สัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM  ⚠ในประเด็นแรงงาน......

• ภาพรวมอุตสาหกรรม การส่งออกมีแนวโน้มลดลงหรือไม่ จากปัจจัยปรับลดจีดีพีเศรษฐกิจโลก

• สถานการณ์แรงงานไทยเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างหรือในความเป็นจริงยังขาดแคลนและมีความต้องการอยู่จำนวนมาก

• การพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ในมุมมองนายจ้างและภาคอุตสาหกรรม เป็นอัตราอย่างไร 

• ปัจจัยเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นแรงระดับ 4-5% จากราคาน้ำมัน มีผลต่อการพิจารณาอัตราค่าจ้างใหม่หรือไม่

• ภาพรวมค่าครองชีพปัจจุบันต่อภาระแรงงาน ซึ่งจะแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อทุกฝ่าย

🔴ออกอากาศจริงคืนนี้เวลา 22.30 น.เป็นต้นไป

‼ โปรดติดตามรับชมในรายการทันโลกเศรษฐกิจ ช่อง 5

และรับชมย้อนหลังได้ที่นี้ : http://www.tanitsorat.com/v2/viewcontent.php?id=460

  

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com