ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 รายงานพิเศษ : ข้อมูลสำคัญเกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล 47 30/01/2021  
  2 รายงานพิเศษ : สถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนและค่าระวางเรือสูงไตรมาสแรกปี 2564 51 30/01/2021  
  3 รายงาน-ฉบับย่อ...ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกขาดแคลน โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ 22.12.63 96 23/12/2020  
  4 Presentation-องค์ประกอบทฤษฎีสมุททานุภาพของไทย 201 01/12/2020  
  5 องค์ประกอบทฤษฎีสมุททานุภาพของไทย 160 01/12/2020  
  6 Posttoday-รักชาติ...ต้องช่วยกันเอาประเทศออกจากปัญหา 158 13/11/2020  
  7 Presentation- รายงานโลจิสติกส์ : เส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน...ความท้าทายของโอกาสและผลกระทบในการเข้าถึงการเป็นห่วงโซ่อุปทานจีน 110 13/11/2020  
  8 รายงานโลจิสติกส์ : เส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน...ความท้าทายของโอกาสและผลกระทบในการเข้าถึงการเป็นห่วงโซ่อุปทานจีน 134 13/11/2020  
  9 สื่อญี่ปุ่น “นิชินิปปอน ชิมบุน” สัมภาษณ์ดร.ธนิต โสรัตน์ ความเป็นไปได้ของโครงการคลองไทย 139 02/11/2020  
  10 Presentation : การพัฒนาทุนมนุษย์และทักษะแรงงานหลังยุคโควิด-19-14.10.63 141 15/10/2020  
  11 รายงานพิเศษ : โครงการสะพานไทย 9.9 แสนล้านบาท....โจทย์คืออะไร 233 09/10/2020  
  12 รายงานพิเศษ : วิเคราะห์คลองไทย-ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของชาติ 164 30/09/2020  
  13 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ อีคอนไทย-ความท้าทายการฟื้นตัวเศรษฐกิจและตลาดแรงงานครึ่งปีหลัง พ.ศ.2563 356 04/06/2020  
  14 สมุททานุภาพของไทย ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแห่งชาติที่ได้จากทะเล 16.12.19 600 19/12/2019  
  15 บทความ การก้าวผ่านโซ่อุปทานโลจิสติกส์ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 365 30/08/2019  
  16 การปฏิบัติการโซ่อุปทานภายใต้เศรษฐกิจดิจ 4.0 330 10/04/2019  
  17 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 455 10/04/2019  
  18 การปฏิบัติการโซ่อุปทานภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล 338 03/04/2019  
  19 บทความมาตรฐานการทำงานเพื่อความเป็นเลิศในงานโลจิสติกส์ 310 13/03/2019  
  20 มาตรฐานการทำงานเพื่อความเป็นเลิศในงานโลจิสติกส์ 483 13/03/2019  
 
ทั้งหมด 131 รายการ 1 2 3 4 5 6 7

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com