ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  61 การปฏิบัติการโซ่อุปทานภายใต้เศรษฐกิจดิจ 4.0 832 10/04/2019  
  62 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 1082 10/04/2019  
  63 การปฏิบัติการโซ่อุปทานภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล 838 03/04/2019  
  64 บทความมาตรฐานการทำงานเพื่อความเป็นเลิศในงานโลจิสติกส์ 825 13/03/2019  
  65 มาตรฐานการทำงานเพื่อความเป็นเลิศในงานโลจิสติกส์ 1146 13/03/2019  
  66 สมุททานุภาพเความมั่งคั่งของเศรษฐกิจทางทะเลแห่งชาติ (ฉบับสมบูรณ์) 857 01/02/2019  
  67 อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (สกว) 1010 30/01/2019  
  68 การปฏิบัติการโซ่อุปทานภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล 887 21/11/2018  
  69 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยเยี่ยมชมกิจการบริษัทวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป 908 08/11/2018  
  70 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 1253 26/09/2017  
  71 โครงการขุดคลองไทยสมุททานุภาพทางเศรษฐกิจ...ใครได้ประโยชน์ 1181 26/09/2017  
  72 การปฏิบัติการขับเคลื่อนโซ่แห่งคุณค่าซัพพลายเชนภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 1354 13/03/2017  
  73 PPT การปรับตัวของธุรกิจโลจิสติกส์สู่ยุค Thailand 4.0 1513 09/03/2017  
  74 PPT การปฏิบัติการขับเคลื่อนโซ่แห่งคุณค่าภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 1399 28/12/2016  
  75 การปฏิบัติการขับเคลื่อนโซ่แห่งคุณค่าภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 1127 28/12/2016  
  76 PPT มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการในงานโลจิสติกส์ 1409 28/12/2016  
  77 มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการในงานโลจิสติกส์ 1132 28/12/2016  
  78 วิเคราะห์เศรษฐกิจ-การเมืองเมียนมาร์...หลังยุคเปลี่ยนแปลงอำนาจ 1215 21/09/2016  
  79 การเข้าถึงโอกาสการเปลี่ยนแปลงในเมียนมาร์ PPT 1207 21/09/2016  
  80 สมุททานุภาพกับเศรษฐกิจทางทะเล PPT 1187 03/09/2016 ไม่มีไฟล์ประกอบ  
 
ทั้งหมด 176 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com