.::: 13.11.63 เชิญบรรยายรถไฟจีน-ลาว-ไทย โอกาสและความท้าทายต่อไทย จัดโดย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงการต่างประเทศ :::.
     
      

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 63 ดร.ธนิต โสรัตน์ บรรยายรถไฟจีน-ลาว-ไทย โอกาสและความท้าทายต่อไทย 

จัดโดย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงการต่างประเทศ

ซึ่งนำเสนอเป็นรายงานโลจิสติกส์ : เส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน...ความท้าทายของโอกาสและผลกระทบในการเข้าถึงการเป็นห่วงโซ่อุปทานจีน

  

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com