9 มิ.ย. 65 | วันเกิดครบรอบ 72 ปี ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธาน V-SE..

18.04.65 สนับสนุนความสามารถทางดนตรี..

หยุดสงกรานต์ปี 2565 หนีโควิดไปพักบ้านริมแม่น้ำ "นครชัยศรี"..

ดูทั้งหมด
 
   

 

 

วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง ดร.ธนิต โสรัตน์ให้สัมภาษณ์ในรายการบันทึกสถาณการณ์..

 เมื่อวันที่ : 24-06-2024   อ่าน 47
   

 

 

3 คดีสำคัญในศาลรัฐธรรมนูญกับการสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองและเศรษฐกิจ..
ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจต่อความไม่แน่นอน และประเมินโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในรัฐบาล

 เมื่อวันที่ : 13-06-2024   อ่าน 79
   

 

 

ดร.ธนิต โสรัตน์ ให้สัมภาษณ์ ประเด็นสถานการณ์ค่าระวางเรือ จากสงครามอิสราเอล-ฮามาส..
ร่วมรายการกับทาง Money Chat Thailand

 เมื่อวันที่ : 13-06-2024   อ่าน 52
อ่านทั้งหมด...   
 
  สรุปผลการสำรวจแนวคิดการขยายอายุเกษียณและการจ้างแรงฯ Powerpoint..  อ่าน: 35/26-06-2024
รายงานการศึกษา การส่งเสริมการทำงานแรงงานสูงอายุภายใต้บริบทเศรษฐกิจและส..  อ่าน:
34/26-06-2024
ความเป็นไปได้และความท้าทาย...``Landbridge Corridor Market Sounding`` ก..  อ่าน:
79/31-05-2024
ไทม์ไลน์ปรับค่าจ้างใหม่แบบลอยตัว..  อ่าน:
67/18-05-2024
ขับเคลื่อนนโยบายเรือธงส่งผลกระเพื่อมพรรคร่วมรัฐบาล..  อ่าน:
66/19-05-2024
บริบทแรงงานไทยแห่งศตวรรษที่ 21 ....ต้องหลุดจากวังวนค่าจ้างขั้นต่่ำ..  อ่าน:
70/29-04-2024
ไทยกับบริบทปฏิสัมพันธ์เชิงอํานาจของรัฐบาล มิน อ่อง หล่าย ที่เปลี่ยนไป...  อ่าน:
133/11-04-2024
ภูมิทัศน์เศรษฐกิจและดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจไตรมาส 2 ปี 2567..  อ่าน:
109/18-03-2024
การสังเคราะห์หลักการคิดด้วยการใช้แนวทางแบบโยนิโสมนสิการฯ..  อ่าน:
132/26-02-2024
โอกาสหรือความเสื่ยงเมียรมาบังคับเกณฑ์ทหารคนหนีตายเป็นแรงงานไทย..  อ่าน:
142/16-02-2024
อ่านทั้งหมด...   
 
  การสังเคราะห์หลักการคิดด้วยการใช้แนวทางแบบโยนิโสมนสิการฯ..  loaded : 132 ครั้ง     26-02-2024
กระบวนการคิดและการตัด สินใจ...กุญแจแห่งความสำเร็จของนักบริหาร..  loaded : 177 ครั้ง     15-01-2024
สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย..  loaded : 228 ครั้ง     29-11-2023
การพัฒนาแรงงานของชาติเพื่อความยั่งยืน_powerpoint..  loaded : 188 ครั้ง     01-11-2023
ความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมและความจำเป็นในการใช้พลังงานที่ยั่งยืน..  loaded : 246 ครั้ง     20-07-2023
การบริหารธุรกิจและคนในองค์กร ภายใต้การเปลี่ยนแปลง..  loaded : 256 ครั้ง     26-04-2023
ทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ในองค์กรและสาธารณะ..  loaded : 457 ครั้ง     27-03-2023
กุญแจแห่งความสาเร็จของการบริหารองค์กร ภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ปีพ.ศ...  loaded : 332 ครั้ง     27-01-2023
สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย....ศักยภาพและความท้าทาย..  loaded : 523 ครั้ง     14-12-2022
ทิศทางเศรษฐกิจ-ตลาดแรงงาน ปี 2566 และการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฯ (หลักสูตรก..  loaded : 424 ครั้ง     23-11-2022
ทิศทางเศรษฐกิจ-ตลาดแรงงาน ปี 2566 และการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฯ (หลักสูตร ..  loaded : 401 ครั้ง     23-11-2022
จิตสำนึกทางบวกเพื่อการบริหารธุรกิจ..  loaded : 429 ครั้ง     08-11-2022
เพิ่มเติม...   
 
 

          วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง รายการบันทึกสถานการณ์...

          โรงงานปิด พุ่ง 1,700 แห่ง | สถานการณ์การปิดโรงงาน คนตกงานพุ่ง EP.4...

          โรงงานปิด พุ่ง 1,700 แห่ง | สถานการณ์การปิดโรงงาน คนตกงานพุ่ง EP.3...
เพิ่มเติม...   
 
   
 
รายงานการศึกษา อนาคตตลาดแรงงานภายใต้การเปลี่ยนผ่าน
 
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล วิเคราะห์คลองไทย : ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของชาติ กรณีศึกษาบริบทการลงทุนของประเทศจีน
 
รายงานการศึกษา การทบทวนที่มาของฮัตราการว่างงานของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com