ลำดับที่ ตัวอย่าง ชื่อ Clip วันที่  
  1    ครบรอบ 70 ปี ดร.ธนิต โสรัตน์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ดร.ธนิต โสรัตน์ ได้ทำบุญโดยการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 11/06/2020  
  2    ร้องเพลงคู่ ในงานครบรอบ 60 ปีแห่งความสุขของคนหัวใจเสือ 9 มิถุนายน 2553 ณ สโมสรทหารบก 07/02/2020  
 
ทั้งหมด 2 รายการ 1

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com