1 แลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง 10 นาทีเข้าใจหมด | ดร.ธนิต โสรัตน์ ไปร่วมรายการคมชัดลึกทางช่อง 22 Nation TV 16/01/2024  
 
  ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 ความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์อ่าวไทย-อันดามัน .. คาดฝันว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าไทยจะเป็น Global Port แซงหน้าสิงคโปร์ 7 09/07/2024  
  2 สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทยภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง 20-11-66 219 29/11/2023  
  3 Landbridge แลนด์บริดจ์อันดามัน-อ่าวไทย.....กับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 192 29/11/2023  
  4 Landbridge แลนด์บริดจ์อันดามัน-อ่าวไทย.....ได้เสียคุ้มค่าไหม 253 06/11/2023  
  5 บทความ สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทยฯ ฉบับปรับปรุง 215 17/07/2023  
  6 บทความ สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทยฯ ฉบับย่อ 252 17/07/2023  
  7 บทความ 29.06.65 สมช.-สมุททานุภาพเศรษฐกิจไทยภายใต้โจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลง 715 01/07/2022  
  8 Presentation 29.06.65 สมช.-ความท้าทายด้านเศรษฐกิจภาคทะเลในอนาคต กรณีศึกษา: โอกาสและความท้าทายการเชื่อมโยงทะเลกับเศรษฐกิจของประเทศ...ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง 708 01/07/2022  
  9 Present 03.03.65 พลวัตรความมั่นคงชายแดนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) กรณีศึกษา : ความท้าทายเศรษฐกิจกับความมั่นคง 642 03/03/2022  
  10 Posttoday 14.02.65 ผลศึกษาคลองไทยมติสภาฯ โหวตไม่ผ่าน....ดีหรือไม่ดีต่อประเทศไทย 738 11/02/2022  
  11 presentation ศักยภาพและความท้าทาย สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย-15.12.64 768 13/12/2021  
  12 บทความ : ศักยภาพและความท้าทาย สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย-15.12.64 691 10/12/2021  
  13 บทความ องค์ประกอบสมุททานุภาพของไทย-30.06.64 752 01/07/2021  
 
ทั้งหมด 13 รายการ 1

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com