ทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ในองค์กรและสาธารณะ Shareไฟล์ประกอบ : 25.03.66 ทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอด - โครงการ ppt.pdf
อ่าน : 458 ครั้ง
วันที่ : 27/03/2023

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com