ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 บทความ 29.06.65 สมช.-สมุททานุภาพเศรษฐกิจไทยภายใต้โจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลง 715 01/07/2022  
  2 Presentation 29.06.65 สมช.-ความท้าทายด้านเศรษฐกิจภาคทะเลในอนาคต กรณีศึกษา: โอกาสและความท้าทายการเชื่อมโยงทะเลกับเศรษฐกิจของประเทศ...ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง 708 01/07/2022  
  3 Posttoday 27.06.65_2 ทศวรรษPost Today….ผ่าคลื่นดิสรัปไม่ไหวปิดตำนานสื่อคุณภาพ 653 22/06/2022  
  4 กฎหมาย PDPA "เอไอเอส-เคทีซี " เตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจ 509 03/05/2022  
  5 บทความ : ศักยภาพและความท้าทาย สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย-15.12.64 691 10/12/2021  
  6 Posttoday 6.12.64 รับมือโควิดสายพันธุ์ “โอมิครอน”....หวันฉุดฟื้นเศรษฐกิจปีหน้า 768 06/12/2021  
  7 Posttoday 22.11.64 Thailand Re-Opening เปิดประเทศกู้เศรษฐกิจ...ท่ามกลางความไม่แน่นอน 635 19/11/2021  
  8 รายงานพิเศษ ตลาดแรงงานหลังคลายล็อกพ้นจุดต่ำสุดแต่ยังมีความอ่อนไหว (อีคอนไทย ก.ย. 64) 789 14/09/2021  
  9 จากนสพ.มติชน ฉบับวันที่ 8 ก.ย. 64 : วิพากษ์ปลดล็อก "พิเศษ" เลิก กม.ฉุกเฉิน-ยุบทิ้ง ศบค. 730 08/09/2021  
  10 Present รายงานทางวิชาการ-การขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด-19 835 23/07/2021  
  11 Present-รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน 956 26/06/2021  
  12 รายงานพิเศษ สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI ภูมิทัศน์วิถีใหม่ตลาดแรงงานหลังวิกฤตโควิด-19 898 18/05/2020  
  13 อนาคตค่าแรงงาน ค่าจ้างขั้นต่ำของไทย ทางออกจะไปทางไหนในยุคไทยแลนด์ 4.0 1,237 23/08/2018  
  14 ไทยแลนด์ 4.0 การเคลื่อนย้ายการค้า-การลงทุนประเทศ CLMV โอกาสของภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม 1,247 06/07/2018  
  15 การก้าวผ่านเศรษฐกิจดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 1,493 09/09/2017  
  16 ไทยแลนด์ 4.0......การค้า-การลงทุนประเทศเมียนมาร์ 1,294 08/09/2017  
  17 PPT การก้าวผ่านของธุรกิจภายใต้บริบทใหม่ทางเทคโนโลยี Transforming to Industry 4.0 1,638 12/06/2017  
  18 PPT การเตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์สู่ไทยแลนด์ 4.0 1,767 25/07/2017  
  19 การเตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์สู่ไทยแลนด์ 4.0 1,402 25/07/2017  
  20 บทสรุปผู้บริหาร พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 1,257 14/07/2017  
  อ่านทั้งหมด 20,222  
 
ทั้งหมด 28 รายการ 1 2

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com