กระบวนการคิดและการตัด สินใจ...กุญแจแห่งความสำเร็จของนักบริหาร Shareไฟล์ประกอบ : Powerpoint-Thinking _ Decisioning for Key Achievement 12.01.67.pdf
อ่าน : 177 ครั้ง
วันที่ : 15/01/2024

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com