ความเป็นไปได้และความท้าทาย...``Landbridge Corridor Market Sounding`` การทดสอบความสนใจลงทุนแลนด์บริดจ์ เชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน Shareไฟล์ประกอบ : แลนด์บริดจ์ ล่าสุด31.05.67.pdf
อ่าน : 79 ครั้ง
วันที่ : 31/05/2024

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com