บริบทแรงงานไทยแห่งศตวรรษที่ 21 ....ต้องหลุดจากวังวนค่าจ้างขั้นต่่ำ Shareไฟล์ประกอบ : บริบทแรงงานไทยแห่งศตวรรษที่21.pdf
อ่าน : 70 ครั้ง
วันที่ : 29/04/2024

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com