ดร.ธนิต โสรัตน์ ไปร่วมการเปลี่ยนมุมคิด ทางช่อง TPTV ประเด็น ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอย่างไร ? ให้สอดรับค่าครองชีพ Share
อ่าน : 59 ครั้ง
วันที่ : 16/07/2022

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com