"ธนิต"คาดปีนี้เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 4-4.5 Share


"ธนิต"คาดปีนี้เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 4-4.5
 นายธนิต โสรัตน์ รองประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ทิศทางเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลัง การเติบโตยังคงติดลบอยู่ โดยคาดว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 4-4.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.5 สะท้อนจากภาคการส่งออกช่วง 5 เดือนแรกของปี ที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.8 จากที่ประเมินว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 7 โดยเฉพาะสินค้าเกษตรส่งออก ติดลบสูงถึงร้อยละ 16.4 รวมไปถึง การบริโภคภาคประชาชน ที่มีการชะลอตัวค่อนข้างสูง สะท้อนจากตัวเลขหนี้สินครัวเรือน ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15.9 และสินเชื่อส่วนบุคคลผ่านสถาบันการเงิน ขยายตัวสูงสุดถึงร้อยละ 25.8 ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่เกิดจากโครงการรถยนต์คันแรก
        ทั้งนี้ ปัจจัยการเมืองภายในประเทศและเสถียรภาพของรัฐบาล รวมถึงมาตรการต่างๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะส่งผลกระทบต่อการกระตุ้นและการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
        นอกจากนี้ นายธนิต เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลัง ยังขาดกลไกในการขับเคลื่อน ทั้งจากภาคส่งออกและนำเข้า ที่มีการเติบโตในอัตราที่ต่ำ ซึ่งภาครัฐควรจะเร่งหามาตรการและโครงการต่างๆ ที่ชัดเจน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอยางเป็นรูปธรรม ภายในสิ้นเดือนนี้

ที่มา: 
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000084447


อ่าน : 1154 ครั้ง
วันที่ : 11/07/2013

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com