ส.อ.ท. สัมมนาโครงการ 2 ล้านล.บาท Share


     เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2556 ที่โรงแรมริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการการศึกษาความต้องการภาคเอกชนกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 ภาคของไทยตามแผนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ 2 ล้านล้านบาท (Thailand 2020) โดยมี ดร.ธนิต โสรัตน์ เลขาธิการรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ดร.สิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี  นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

     นายสุริยันต์กล่าวว่า จากแผนการลงทุนในโครงสร้างด้านโลจิสติกส์ซึ่งจะครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาคของประเทศ การจัดสัมมนาเพื่อให้ ผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่มีความเข้าใจชัดเจนกับแผนโครงการเพื่อวางแผน หรือกำหนดแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้ง 5 ภาคของประเทศ นำมาสู่การดำเนินการในแต่ละมิติให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาโครงการพื้นฐาน ขนาดใหญ่ของรัฐบาล และรวบรวมนำเอาความคิดเห็นของภาคเอกชนมาพิจารณาในการพัฒนาทั้งเชิงพื้นที่ และประสิทธิภาพให้สนองตอบตรงกับความต้องการของแต่ละภูมิภาคอย่างแท้จริง

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์อ่าน : 1020 ครั้ง
วันที่ : 13/06/2013

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com