ร้องเพลงคู่ ในงานครบรอบ 60 ปีแห่งความสุขของคนหัวใจเสือ 9 มิถุนายน 2553 ณ สโมสรทหารบก


 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com