การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน Shareไฟล์ประกอบ : 2022-10-03_การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน_ppt.pdf
อ่าน : 149 ครั้ง
วันที่ : 03/10/2022

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com