รายงานพิเศษ-วิถีใหม่ของตลาดแรงงานหลังวิกฤตโควิด-19 Shareไฟล์ประกอบ : 25.01.64 รายงานพิเศษ-วิถีใหม่ของตลาดแรงงานหลังวิกฤตโควิด-19.docx.pdf
อ่าน : 38 ครั้ง
วันที่ : 21/01/2021

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com