นำเสนอการบรรยายพิเศษ_การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และประเมินผลโครงการ ภาครัฐ-เอกชน กพร.1 รุ่น 6 วันที่ 7.9.62 Shareไฟล์ประกอบ : นำเสนอ-การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และประเมินผลโครงการ (ภาครัฐ-เอกชน)-กพร.07.09.62.pptx
อ่าน : 938 ครั้ง
วันที่ : 09/09/2019

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com