การปฏิบัติการโซ่แห่งอุปทานภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล PPT Shareไฟล์ประกอบ : การปฏิบัติการโซ่แห่งคุณค่าการผลิต PPT.pptx
อ่าน : 1176 ครั้ง
วันที่ : 21/11/2018

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com