รายงานวิเคราะห์ทิศทางตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก

Share
ไฟล์ประกอบ : รายงานวิเคราะห์ทิศทางตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก_010865.pdf
อ่าน : 52 ครั้ง
วันที่ : 01/08/2022
  บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  รายงานวิเคราะห์ทิศทางตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก 52 01/08/2022  
  27.07.65 รายงานวิเคราะห์-ตลาดแรงงานและแนวทางการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ...ภายใต้ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง 90 27/07/2022  
  22.07.65 ทิศทางตลาดแรงงาน....ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก 33 27/07/2022  
  08.07.65 วิกฤตราคาน้ำมัน....ทางตันแก้ปัญหาของรัฐบาล 110 08/07/2022  
  บทความ 29.06.65 สมช.-สมุททานุภาพเศรษฐกิจไทยภายใต้โจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลง 118 01/07/2022  
  Presentation 29.06.65 สมช.-ความท้าทายด้านเศรษฐกิจภาคทะเลในอนาคต กรณีศึกษา: โอกาสและความท้าทายการเชื่อมโยงทะเลกับเศรษฐกิจของประเทศ...ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง 120 01/07/2022  
  Posttoday 27.06.65_2 ทศวรรษPost Today….ผ่าคลื่นดิสรัปไม่ไหวปิดตำนานสื่อคุณภาพ 144 22/06/2022  
  Posttoday 20.06.65 ค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานฝีมือ.....ทางออกยกระดับรายได้และทักษะแรงงานไทย 136 21/06/2022  
  16.06.65 รายงานวิเคราะห์-เส้นทางโลจิสติกส์ทางบกไทย-จีน กรณีศึกษาการส่งออกผลไม้ 91 17/06/2022  
  14.06.65 รายงานวิเคราะห์ ค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานฝีมือ.....ทางออกยกระดับรายได้และทักษะแรงงานไทย 86 14/06/2022  
อ่านทั้งหมด...   
 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com