.::: ดร.ธนิต เดินทางไป สปป. ลาว พร้อมคณะนักธุรกิจไทย 10-14 กรกฎาคม 2555 :::.
                          
      
  

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com