.::: 27.06.64 บรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน" ส่วนหนึ่งในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและทุนมนุษย์ ม.นอร์ทกรุงเทพ :::.
           
      

📌 วันที่ 27 มิ.ย. 64  ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธานกรรมการในเครือบริษัทวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป 

และรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการไทยและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI)

 

👉 ได้รับเกียรติเชิญบรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน"  

เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและทุนมนุษย์ ม.นอร์ทกรุงเทพ

 

⚠ สามารถติดตามอ่านได้ที่นี้  

▶  รายงานทางวิชาการ : http://www.tanitsorat.com/v2/showcontent.php?id=1578

▶  Present : http://www.tanitsorat.com/v2/showcontent.php?id=1579

  

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com