.::: 25.11.63 รับเชิญสัมภาษณ์สดทาง VDO Conference ร่วมกับ :::.
        
      

📌 เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา ดร.ธนิต โสรัตน์ 

รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย 

และอดีตรองประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ 

กระทรวงแรงงาน 

⚠️ ได้รับเกียรติเชิญสัมภาษณ์สดทาง VDO Conference ร่วมกับ "DCT"

 (สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย) 

ในประเด็น :

👉 แนวโน้มตลาดแรงงานในปีหน้าจะมีทิศทางอย่างไร ❓

👉 ธุรกิจไหนที่คาดว่าจะมีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น-ธุรกิจไหนที่ยังมีปัญหามากที่สุด จะมีผลทำให้คนตกงานมากน้อยเพียงใด ❓

👉 ภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าอาจดีขึ้นหลังวัคซีนจะทำให้โครงสร้างแรงงานปรับเปลี่ยนได้อย่างไร ❓

👉 แรงงานที่ยังตกงานอยู่ควรจะปรับตัวอย่างไร ❓

👉 นโยบายรัฐที่ออกมามีส่วนช่วยภาคแรงงานได้แค่ไหน-ควรเพิ่มเติมอะไรบ้าง ❓

⚠️ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านคือ 

คุณสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

👩‍🦰 ผู้ดำเนินการโดย คุณอรดา วงศ์อำไพวิทย์

 

  

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com