.::: 01.12.63 รับโล่เชิดชูเกียรติในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพปี 2020" กับ มสวท. :::.
           
      

📌 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธานในเครือบริษัท V-SERVE GROUP ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมรับโล่เชิดชูเกียรติในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพปี 2020" จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) 

🎉 ดร.ธนิต โสรัตน์ ได้รับรางวัล "บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020 ในภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์" ซึ่งได้รับเกียรติรับมอบจาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ (องคมนตรีในรัชกาลที่ 9) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ฯ

👉 จุดประสงค์โครงการของ "มสวท." เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

  

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com