.::: 02.12.63 รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายที่วิทยาลัยการทัพเรือ :::.
     
      

📌 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธานกรรมการกลุ่ม V-SERVE GROUP ในฐานะคณะทำงานด้านความมั่นคง ภายใต้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการองค์ความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (สมช.) 

👉 ได้รับเชิญบรรยายเป็นวิทยากรให้กับผู้เข้ารับการอบรมในระดับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ระดับนาวาเอกหรือเทียบเท่า ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเกี่ยวข้องกับทะเล รวมจำนวน 142 ท่าน 

👉 เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในหัวข้อ "องค์ประกอบสมุททานุภาพของไทย" ณ ห้องเรียน วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

 

  

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com